Trụ liền cần

Trụ tròn côn liền cần đơn
Thương hiệu: An Phát
Giá: Liên hệ
Trụ bát giác liền cần đơn
Thương hiệu: An Phát
Giá: Liên hệ